Θα μας βρείτε Δημάρχου Αγγέλου Μεταξά  24-26, Γλυφάδα, 166 74
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2108940046